KAYNAKLAR


 1. Behçet H: Ağız ve tenasül uzuvlarında husule gelen aftöz tegayyürlerle ayni zamanda görünen virutik olması muhtemel teşevvüşler üzerine mülahazalar ve mihraki intan hakkında şüpheler. Deri Hast Frengi Klin Arş 4:1369-1378, 1937.
 2. Caron GA: Behçet's syndrome. Clinical Dermatology'de. Ed. Demis DJ ve ark. Cilt 2. Maryland, Harper and Row, 1976. Unit 7-19.
 3. Shimizu T: Clinicopathological studies on Behçet's disease. Behçet's Disease'de. Ed. Dilşen N ve ark. Amsterdam, Excerpta Medica, 1979. s.9-43.
 4. Lehner T, Barnes CG: Criteria for diagnosis and classification of Behçet's syndrome. Behçet's Syndrome'da. Ed. Lehner T, Barnes CG. London, Academic Press, 1979. s.1-9.
 5. Behçet H, Gözcü N: Üç nahiyede nüksi tavazzular yapan ve hususi bir virüs tesiri ile umumi intan hasıl ettiğine kanaatimiz artan (Entite morbide) hakkında. Deri Hast Frengi Klin Arş 5:1363-1873, 1938.
 6. Behçet H: Prof. Dr. Niyazi Gözcü'nün tebliği münasebetiyle. Deri Hast Frengi Klin Arş 5:1740-1744, 1938.
 7. Behçet H: Prof. Kumer'in ağız muhat gışası büllöz, vezikülöz aftöz hastalıkları hakkındaki neşriyatı münasebetiyle. Deri Hast Frengi Klin Arş 5:1590-1593, 1938.
 8. Behçet H: Some observations on the clinical picture of the so-called triple symptom complex. Dermatologica 81:73-83, 1940.
 9. Behçet H: Trisemptomkompleks veya sendrom veyahut Morbus Behçet nasıl tesbit edilmiştir? Deri Hast Frengi Arş 9:2663-2673, 1942.
 10. Behçet H: Tri-symptomes müşahedelerim hakkında. Deri Hast Frengi Klin Arş 8:2477-2488, 1941.
 11. Gözcü N: Ağız ve tenasül nahiyesi aftları ve aynı zamanda göz tagayyürleri gösteren sendrom hakkında yeni bir vak'a ve mülahaza. Deri Hast Frengi Klin Arş 5:1857-1862,1938.
 12. İncedayı CK: Behçet hastalığı. Deri Hast Frengi Arş 5:783-805, 1968.
 13. Sezer N: Further investigations on the virus of Behçet's disease. Am J Ophthalmol 41:41-55, 1956.
 14. Müftüoğlu AÜ, Ülkü BY, Ezer G, Gürsoy A, Yazıcı H, Yurdakul S, Tüzün Y, Altaç M, Pazarlı H, Özyazgan Y: Behçet hastalığı. Cerrahpaşa Tıp Fak Derg 11:347-353, 1980.
 15. Nasemann Th; Contribution to the tri-symptom complex of H. Behçet. Int Symp on Behçet's Disease, Rome,1966. Basel, Karger, 1966. s.42-51.
 16. Shishido A, Yamanouchi K: Japonya'da Behçet hastalığı etiyolojisinde virolojik çalışmalar. Uluslararası Behçet Hastalığı Simpozyumu, İstanbul, 1977. Bildiri Özetleri, No.7.
 17. Abdulla YH, Lehner T: The effect of immun complexes on chemotaxis in Behçet's syndrome and recurrent oral ulcers. Behçet's Syndrome'da. Ed. Lehner T, Barnes CG. London, Academic Press, 1979. s.55-66.
 18. Burton-Kee BJ, Lehner T, Mowbray JP: Antigens in immune complexes of Behçet's syndrome. Ibid, s.45-54.
 19. Levinsky RJ, Paganelli R, Lehner T: Immune complexes and their characterisation in Behçet's syndrome and recurrent oral ulcers. Ibid, s.33-43.
 20. Williams BD, Lehner T: Immune complexes in Behçet's syndrome and recurrent oral ulcerations. Brit Med J i:1387, 1977.
 21. Ersoy P, Berkel İ, Fırat T, Kazokoğlu H: HLA antigens associated with Behçet's disease. Arch Dermatol 113:1720-1721, 1977.
 22. Müftüoğlu AÜ, Yazıcı H, Yurdakul S, Pazarlı H, Özyazgan Y, Tüzün Y, Altaç M, Yalçın B: Behçet's disease: lack of correlation of clinical manifestations with HLA antigens. Tissue Antigens 17:226-230, 1981.
 23. Ohno S, Aoki K, Siguara S, Nakayama E, Itakura K, Aizawa M: HL-A5 and Behçet's disease. Lancet ii:1383-1384, 1973.
 24. Yazıcı H, Tüzün Y, Pazarlı H, Yalçın B, Yurdakul S, Müftüoğlu A: The combined use of HLA-B5 and the pathergy test as diagnostic markers of Behçet's disease in Turkey. J Rheumatol 7:206-210, 1980.
 25. Yazıcı H, Akokan G, Yalçın B, Müftüoğlu A: The high prevalence of HLA-B5 in Behçet's disease. Clin Exp Immunol 30:259-261, 1977.
 26. Jung RT, Chalmers T, Joysey VC: HLA in Behçet's disease. Lancet i:694, 1976.
 27. Hirohata T, Kuratsune M, Nomura A, Jimi S: Prevalence of Behçet's syndrome in Hawaii. Hawaii Med J 34:244-246, 1975.
 28. Ishikawa S, Miyata M, Fujiwara N, Nakano T, Morohoshi Y: Behçet hastalığında çevresel kirlerin kimyasal analizleri. Uluslararası Behçet Hastalığı Simpozyumu, İstanbul, 1977. Bildiri Özetleri, No.3.
 29. Shimizu K, Ishikawa S, Miyata M, Yoshida H, Kubo H: Behçet hastalığında serum bakır değerlerindeki değişmelerle göz hecmeleri arasındaki ilişki. Ibid, No.5.
 30. Nishiyama S, Murakami M, Hori Y: Behçet hastalığında organik klorürün etiyolojik rolü. Ibid, No.4.
 31. Zeavin BH, King MJ, Gohd RS: A case of Behçet's disease. Am J Ophthalmol 41:55-60, 1956.
 32. Lehner T, Batchelor JR: Classification and an immunogenetic basis of Behçet's syndrome. Behçet's Syndrome'da. Ed. Lehner T, Barnes CG. London, Academic Press, 1979. s.13-32.
 33. Denman AM, Pelton BK, Appleford D, Kingsly M: Virus infections of lymphoreticular cells and autoimmune disease. Transplant Rev 31:79-115, 1976.
 34. Lehner T: Pathology of recurrent oral ulceration and oral ulceration in Behçet's syndrome. J Pathol 97:481-494, 1969.
 35. Haim S, Sobel JD, Friedman-Birnbaum R, Lichtig C: Histological and direct immunofluorescence study of cutaneous hyperreactivity in Behçet's disease. Br J Dermatol 95:631-636, 1976.
 36. Lichtig C, Haim S, Hammel I, Friedman-Birnbaum R: The quantification and significance of mast cells in lesions of Behçet's disease. Br J Dermatol 102:255-259, 1980.
 37. Ackerman AB: Histologic Diagnosis of Inflammatory Skin Diseases. Philadelphia, Lea and Pebiger, 1978. s.104-109.
 38. Wasserman SI: The mast cell: its diversity of chemical mediators. Int J Dermatol 19:7-17, 1980.
 39. Riley JP, West GB: Skin histamin -its location in the tissue mast cells. Arch Dermatol 74:471-478, 1956.
 40. Johnson Jr HH: Histamin levels in human skin. Arch Dermatol 76:726-730, 1957.
 41. Sobel JD, Haim S, Shafrir A, Gellei B: Cutaneous hyperreactivity in Behçet's disease. Dermatologica 146:350-356, 1973.
 42. Wright DA: Immunological aspects of diagnostic histopathology. Clinical Aspects of Immunology'de. Ed. Gell PHG ve ark. 3.Baskı, Oxford, Blackwell, 1975. s.792-793.
 43. Haim S: Aetiopathogenegis of mucocutaneous lesions of Behçet's disease. Zentralblatt Haut- und Geschlechskrankheiten 144:14, 1980.
 44. Aksungur L, Çayhan A, Şentut Z: 35 Behçet sendromlu vakada klinikopatolojik tetkikler. VI.Ulusal Dermatoloji Kongresi, Mersin, 1976. Ed.Aksungur L. ÇÜ Yayınları, Adana, 1976. s.105-112.
 45. Aksu G, Dönmez Ş, Ural A: Doğu Anadolu bölgesinde görülen Behçet hastalığı. Ibid, s.95-97.
 46. Gürler A: 250 Behçet olgusunda klinik bulgular. Lepra Mecm 11:156-170, 1980.
 47. Palalı Z, Tunalı Ş, Tunalı A, Tekin A, Yöney E, Özçetin N: Behçet'li hastalarda bazı laboratuar bulguları ve tedavi ile ilişkileri. VI.Ulusal Dermatoloji Kongresi, Mersin, 1976. Ed. Aksungur L. ÇÜ Yayınları, Adana, 1976. s.83-94.
 48. Tüzün Y, Yazıcı H, Pazarlı H, Yalçın B, Yurdakul S, Müftüoğlu A: The usefulness of the nonspecific skin hyperreactivity (the pathergy test) in Behçet's disease in Turkey. Acta Dermatovener (Stockholm) 59:77-79, 1979.
 49. Yazıcı H, Tüzün Y, Pazarlı H, Yurdakul S, Yalçın B, Müftüoğlu A: Behçet's disease as seen in Turkey. Haematologica 65;381-383, 1980.
 50. Altaç M: Behçet Hastalığının Tanısında Bazı Allergen Maddeler Kullanılarak Yapılan Pikür Testlerinin Önemi ve Aft Vulger Olguları ile Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi (Uzmanlık Tezi). İÜ Cerrahpaşa Tıp Fak Deri Hast Frengi Kürsüsü, İstanbul, 1981.
 51. Archard HO: Stomatologic disorders of an internal and integumental nature. Dermatology in General Medicine'de. Ed. Fitzpatrick TB ve ark. 2.Baskı, New York, McGraw-Hill, 1979. s.849-852.
 52. Haensch R: Klinik der benignen oralen Aphthosis und des Morbus Behçet. Zentralblatt Haut- und Geschlechskrankheiten 144: 13, 1980.
 53. Cohen L: Ulcerative lesions of the oral cavity. Int J Dermatol 19:362-374, 1980.
 54. Kummer L: Ağız muhat gışasının bullös ve vesiculös ve aphtös hastalıkları. Deri Hast Frengi Klin Arş 5:1583-1589, 1938.
 55. Cooke BED: Oral ulceration in Behçet's syndrome. Behçet's Syndrome'da. Ed. Lehner T, Barnes CG. London, Academic Press, 1979. s.143-149.
 56. Editorial: Behçet's disease. Jap J Ophthalmol 18:291-294, 1974.
 57. Marchionini A, Müller E: The dermatological view of Morbus Hulusi Behçet. Int Symp on Behçet's Disease, Rome, 1966. Basel, Karger, 1966. s.6-14.
 58. Ridley CM: The Vulva. Major Problems of Dermatology, No.5. London, WB Saunders, 1975. s.169-171.
 59. Dunlop EMC: Genital and other manifestations of Behçet's disease seen in venereological practice. Behçet's Syndrome'da. Ed.Lehner T, Barnes CG. London, Academic Press, 1979. s.159-175.
 60. Lehner T: Immunologic aspects of recurrent oral ulcers. Oral Surg 33:80-85, 1972.
 61. Tat AL: Ağız Mukozası ve Çevre Derisi Hastalıkları. Ankara, AÜ Yayınları, 1974. s.83.
 62. Burkhardt A: Pathologische Anatomie und Mikromorphologie der oral en Aphthosen. Zenralblatt Haut- und Geschlechtskrankenheiten 144:13, 1980.
 63. Lever WP, Schaumburg-Lever G: Histopathology of the Skin. 5. Baskı, Philadelphia, JB Lippincott, 1975. s.273-274.
 64. Walker DM, Dolby AE: Recurrent aphthous ulcerations. Int J Dermatol 15:589-591, 1976.
 65. Verhaegen H, DeCree J, Brugmans J: Treatment of aphthous stomatitis. Lancet ii:842, 1973.
 66. Honma T, Saito T, Fujioka Y: Intraepithelial atypical lymphocytes in oral lesions of Behçet's syndrome. Arch Dermatol 117:83-85, 1981.
 67. Masuda K, Inaba G, Mizushima H, Yaoita H: A nation-wide survey of Behçet's disease in Japan - 2. Clinical survey. Jap J Ophthalmol 19:278-285, 1975.
 68. Dowling GB: Behçet's disease. Proc Roy Soc Med 54:101-104, 1961.
 69. Farah PS: Behçet's syndrome. Dermatology in General Medicine'de. Ed. Pitzpatrick TB ve ark. 2.Baskı, New York, McGraw-Hill, 1979. s.907-909.
 70. O'Duffy JD, Carnes JA, Deodhar S: Behçet's disease: report of 10 cases 3 with new manifestations. Ann Int Med 75: 561-570, 1971.
 71. Shimizu T, Ehrlich GE, Hayashi K: Behçet disease (Behçet syndrome). Sem Arth Rheumatol 8:223-260, 1979.
 72. Godeau P, Wechsler B, Maaouni A, Fagard M, Herreman G: Manifestations cardiovasculaires de la maladie de Behçet. Ann Dermatol Venereol (Paris) 107:741-747, 1980.
 73. Haim S, Sherf K: Behçet's disease: presentation of 11 cases and evaluation of treatment. Israel J Med Sci 2: 69-74, 1966.
 74. Palalı Z: Behçet hastalığında pathergie testi. III. Ulusal Dermatoloji Kongresi, İstanbul, 1970. İzmir,Karınca Matbaası, 1970. s.286-290.
 75. Shimizu T: Clinical and immunological studies on Behçet's syndrome. Folia Ophthalmol Jap 22:801-810, 1971.
 76. Curth HO: Behçet's syndrome, abortive form (?) (Recurrent aphthous oral lesions and recurrent genital ulcerations). Arch Dermatol 54:481-484, 1946.
 77. Katzenellenbogen I: Survey of 22 cases of Behçet's disease: the significance of specific skin hyperreactivity. XIII. Cong Int Dermatol, München, 1967. Berlin, Springer, 1968. s.321-324.
 78. O'Duffy JD: Suggested criteria for diagnosis of Behçet's disease. VI.Pan Am Gong on Rheumatic Dis, Toronto,1974. Abstrakt Kitabı, s.18.
 79. Monacelli M, Nazzaro P: Cutaneous manifestations of Behçet' s disease. XIII. Cong Int Dermatol, München, 1967. Berlin, Springer, 1968. s.331-332,
 80. Gürhan N, Aras N, Ertürk U: Behçet hastalığının kliniğin de üç kardinal semptomdan başka sonradan tesbit edilen klinik belirtilerle bu hastalığın tedavisi. V. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 1974. Ankara, Yenigün Matbaası,1974. s.51-55.
 81. James DG: Behçet's syndrome. N Eng J Med 301:431-432, 1979.
 82. Tokoro Y, Seto T, Abe Y, Takahashi H, Takahashi Y: Skin lesions in Behçet's disease. Int J Dermatol 16:227-244, 1977.
 83. Cunliffe WJ, Cotterill JA: The Acnes. Major Problems in Dermatology, No.6. London, WB Saunders, 1975. s.44.
 84. Jensen T: Aphtöse Ulzerationen der Mundschleimhaut u. des genitales mit Augenschadigungen. Acta Dermatovener (Copenhagen) Cilt 21, 1941.(Behçet H: Trisemptomkompleks veya sendrom veyahut Morbus Behçet nasıl tesbit edilmiştir ? Deri Hast Frengi Klin Arş 9:2663-2673, 1942)'den alınmıştır.
 85. Blobner F: Zur rezidivierenden Hypopyoniritis. Z Augenheilkunde 91:129-139, 1937.
 86. Nazzaro P: Cutaneous manifestations of Behçet's disease: clinical and histological findings. Int Symp on Behçet's Disease, Rome, 1966. Basel, Karger, 1966. s.15-41.
 87. Katzenellenbogen I, Feuerman EJ: Beitrag zum Morbus Behçet (Die Bedeutung der spezifischen Hauthyperreaktivitat und der Behçetinreaktion). Hautarzt 16:13-18, 1965.
 88. Djawari D, Hornstein OP: Unterauchungen über den zellularen Immunstatus und die Mikrophagen-Funktion bei Morbus Behçet. Z Hautkr 55:271-292, 1980.
 89. Murat A, Tunalı Ş, Öke N, Bilgin T: Behçet hastalığı ve basit aftlarda intrakütan deri testlerinin ayırıcı teşhis değeri. V. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Ankara, Yenigün Matbaası, 1974. s.63-70.
 90. Cooper D, Penny R, Fiddes P: Autologous-plasma sensitisation in Behçet's disease. Lancet i:910, 1971.
 91. Haim S, Gilhar A: Clinical and laboratory criteria for the diagnosis of Behçet's disease. Br J Dermatol 102:361-363, 1980.
 92. Tüzün Y, Altaç M, Yazıcı H, Başöz A, Yurdakul S, Pazarlı H, Yalçın B, Müftüoğlu A: Nonspecific skin hyperreactivity in Behçet's disease. Haematologica 65:395-398, 1980.
 93. Abdallah MA, Azmy UM, Sallam TH, Forid TP, Shoeb MA: Polymorphonuclear leucocyte function in Behçet's syndrome. 5th Iranian Cong Dermatol, Tehran, 1978. Abstrakt Kitabı, s.62.
 94. Miyachi Y, Taniguchi S, Ozaki M, Horio T: Colchicine in the treatment in Behçet's disease. Br J Dermatol 104:67-69, 1981.
 95. Mizushima Y, Mataumura N, Mori M: Chemotaxis of leucocytes and colchicine treatment in Behçet'e diaease. J Rheumatol 6:108-110, 1979.
 96. Tüzün Y: Behçet hastalığının tedavisinde yenilikler. Lepra Mecm 11:171-177, 1980.
 97. Ehrlich P: Beitrage zur Kenntnis der Anilin-farbungen und ihrer Verwendung in der mikroskopischen Technik. Arch Mikr Anat 13:263-277, 1877. (Keller R: Tissue Mast Cells in Immune Reactions. Basel, S.Karger, 1966. s.14-41)'den alınmıştır.
 98. Keller R: Tissue Mast Cells in Immune Reactions. Basel, S.Karger, 1966. s.14-41.
 99. Parker P, Odland GP: The mastocytosis syndrome. Dermatology in General Medicine'de. Ed. Pitzpatrick TB ve ark. 2. Baskı, New York, McGraw-Hill, 1979. s.772-783.
 100. Soter NA, Wasserman SI: IgE-dependent urticaria, angioedema, and anaphylaxis. Ibid, s.532-541.
 101. Wintroub BU: Inflammation and mediators. Int j Dermatol 19;436-442, 1980.
 102. Parish WE, Ryan TJ: Inflammation. Textbook of Dermatology'de. Ed. Rook A ve ark. 3. Baskı, Cilt 1. Oxford, Blackwell, 1979. s.236-237.
 103. Breathnach AS, Wolff K: Structure and development of skin. Dermatology in General Medicine'de. Ed. Fitzpatrick TB ve ark. 2.Baskı, New York, McGraw-Hill, 1979. s.41-59.
 104. Fine J: Mastocytosis. Int J Dermatol 19:117-123, 1980.
 105. Soter NA, Austen KP: The effector systems in inflammation. Dermatology in General Medicine'de. Ed. Fitzpatrick TB ve ark. 2. Baskı, New York, McGraw-Hill, 1979. s.200-208.
 106. Dvorak HF: Cutaneous basophil hypersensitivity. J Allergy Clin Immunol 53:229-240, 1976.
 107. Kimura S: Mast cells in solitary glomus tumors: a possible algogenic role. Acta Dermatovener (Stockholm) 59:415-419, 1979.
 108. Breathnach AS: An Atlas of the Ultrastructure of Human Skin. London, JA Churchill, 1971. s.184.
 109. Leder L-D: Subtle clues to diagnosis by histochemistry-mast cell disease. Am J Dermatopathol 1:261-266, 1979.
 110. Ehrlich P: (Wright DA: Immunological aspects of diagnostic histopathology. Clinical Aspects of Immunology'de. Ed. Gell PHG ve ark. 3.Baskı, Oxford, Blackwell, 1975. s.792-793.)'-den alınmıştır.
 111. Webb-Johnson DC, Andrews JL: Bronchodilatator therapy. N Eng J Med 297:476-482, 1977.
 112. Hopsu-Havu VK, Fraki JE: Proteinases and their inhibitors in skin diseases. Int J Dermatol 20:159-163, 1981.
 113. Leder L: Über die selektive fermentcytochemische Darstellung von neutrophilen myeloischen Zellen und Gewebsmastzellen im Paraffinschnitt. Klin Wochenschr 42: 553, 1964.
 114. Leder L-D: The chloroacetate esterase reaction - a useful means of histological diagnosis of hematological disorders from paraffin sections of skin. Am J Dermatopathol 1:39-42, 1979.
 115. Tüzün Y, Yazıcı H: A method of measuring skin lesions. Arch Dermatol 117:192, 1981.
 116. Hardyck CD, Petrinovich LP: Introduction to Statistics for the Behavioral Sciences. London, WB Saunders, 1969.
 117. Ryan TJ: Microvascular Injury, Major Problems in Dermatology, No.7. London, WB Saunders, 1976. s.318-322.
 118. Bilgin T, Sezen T, Urgancıoğlu M, Sezen F, Tunalı Ş: Behçet hastalığında cyclophosphamide tedavisi. Deri Hast Frengi Arş 11:1389-1392, 1975.
 119. Matsumura N, Matsumura Y, Mizushima Y: Behçet hastalığında deri hiperreaktivitesi ve lökosit kemotaksisi üzerinde çalışmalar. Uluslararası Behçet Hastalığı Simpozyumu, İstanbul, 1977. Bildiri özetleri, No.36.
 120. Sokal JE: Measurement of delayed skin test responses. N Eng J Med 293:501-502, 1975.
 121. Aktulga E, Altaç M, Müftüoğlu A, Özyazgan Y, Pazarlı H, Tüzün Y, Yalçın B, Yazıcı H, Yurdakul S: A double blind study of colchicine in Behçet's disease. Haematologica 65:399-402, 1980.


Başa Dönüş