GİRİŞ

MUKOKUTANÖZ LEZYONLAR

 • Aftöz Ülserler
 • Genital Ülserler
 • Deri Lezyonları

MAST HÜCRESİ, BAZOFİL VE DERİNİN BAZOFİL AŞIRIDUYARLILIĞI

 • Mast Hücresi ve Bazofil
 • Derinin Bazofil Aşırıduyarlılığı

ARAÇLAR VE YÖNTEMLER

 • Tanı Kriterleri
 • Behçet Hastalığı Polikliniği Yapısı ve Olgular
 • Histopatolojik İnceleme
 • Semikantitatif Histamin Tayini
 • Çeşitli Maddeler Kullanılarak Yapılan Paterji Testleri
 • İstatistik Yöntemler

BULGULAR
TARTIŞMA
SONUÇ VE ÖZET
KAYNAKLAR