Bu sayfanın hazırlanmasında yardımlarını gördüğümüz sayın Prof. Dr. Türkan Saylan, Prof. Dr. Hasan Yazıcı, Prof. Dr. M. Cem Mat, Doç. Dr. Adem Köşlü ve Çetin Ezber'e teşekkürler.
Prof. Dr. Hulusi BEHÇET
1889-1948