Behçet's disease or syndrome [H. Behçet, Turkish dermatologist, 1889-1948] A multisystem disease of unknown cause, seen particularly in young males, characterized by mucous membrane ulceration, iridocyclitis with hypopyon, recurrent pyoderma, arthralgia, thrombophlebitis and neurologic abnormalities.

Ord. Prof. Dr. Hulusi Behçet

Prof. Dr. Hulusi Behçet
1889-1948
Behçet Hastalığı veya Sendromu [H. Behçet, Türk dermatolog, 1889-1948] Nedeni bilinmeyen ve bir çok sistemi tutan bir hastalık, özellikle genç erkeklerde sıktır, ağız içi ve cinsel bölge yaraları, göz bozuklukları, eklem tutulması, tromboflebit ve bazı nörolojik bozukluklarla kendini gösterir.
ENTER GİRİŞ
 
Webmaster © 1998-2011 Hazırlayan: Yalçın Tüzün